Jak możesz pomóc?

Jak możesz pomóc?

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych festynach charytatywnych oraz do wspierania naszych inicjatyw poprzez darowizny i wolontariat. Twoje zaangażowanie pomoże nam kontynuować naszą misję niesienia pomocy dzieciom, które tego najbardziej potrzebują.
Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, aby każda zebrana złotówka mogła przynieść im uśmiech i nadzieję na lepsze jutro.


Wykonaj przelew na nasz rachunek bankowy:

Odbiorca: Fundacja Plon Serca
ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica
Numer rachunku odbiorcy w PLN:
ING Bank Śląski, nr 45 1050 1575 1000 0090 3144 3410
Tytułem: Darowizna na cele statutowe bądź Imię i nazwisko Podopiecznego 

Scroll to Top