Festyny charytatywne

Organizowanie zbiórek podczas Festynów charytatywnych

Wydarzenia Fundacji Plon Serca: Zbiórki na Festynach Charytatywnych i Współpraca z innymi Fundacjami

Fundacja Plon Serca z wielkim zaangażowaniem organizuje zbiórki podczas festynów charytatywnych oraz aktywnie dołącza się do działalności innych fundacji na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Naszym priorytetem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, a każde wsparcie od darczyńców w całości trafia do dzieci.

Podczas licznych festynów charytatywnych organizowanych przez Fundację Plon Serca, zbierane są fundusze na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Te wydarzenia pełne są atrakcji, które przyciągają całe rodziny:

Konkursy i zabawy dla dzieci: Gry, malowanie twarzy, dmuchańce, które sprawiają radość najmłodszym.
Kiermasze: Stoły z rękodziełem, smakołykami i pamiątkami, z których dochód przeznaczany jest na szczytne cele.

Występy artystyczne: Koncerty, pokazy taneczne i inne atrakcje, które umilają czas wszystkim obecnym.

Współpraca z Innymi Fundacjami

Fundacja Plon Serca regularnie współpracuje z innymi organizacjami charytatywnymi, wspierając ich inicjatywy na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Wspólne projekty i kampanie pozwalają nam dotrzeć do większej liczby potrzebujących dzieci i zapewnić im niezbędną pomoc.

Fundacje zajmujące się leczeniem dzieci: Wspólnie organizujemy zbiórki na kosztowne terapie i leczenie.
Organizacje wspierające edukację i rehabilitację: Dostarczamy sprzęt rehabilitacyjny i edukacyjny, który pomaga dzieciom w codziennym funkcjonowaniu.

100% Środków dla Dzieci

Jednym z fundamentalnych zasad Fundacji Plon Serca jest przeznaczanie 100% zebranych środków na pomoc dzieciom. Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji ze zbiórek. Każda złotówka przekazana przez darczyńców trafia bezpośrednio do dzieci, zapewniając im lepsze warunki życia, leczenie i wsparcie.

Przejrzystość i Zaufanie

Nasza fundacja działa w pełnej przejrzystości, regularnie informując darczyńców o zebranych funduszach i ich przeznaczeniu. Dzięki temu budujemy zaufanie i zapewniamy, że każde wsparcie ma realny wpływ na życie potrzebujących dzieci.

Jak Możesz Pomóc?

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych festynach charytatywnych oraz do wspierania naszych inicjatyw poprzez darowizny i wolontariat. Twoje zaangażowanie pomoże nam kontynuować naszą misję niesienia pomocy dzieciom, które tego najbardziej potrzebują.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, aby każda zebrana złotówka mogła przynieść im uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. 

Scroll to Top