Potrzebuję pomocy

Fundacja Plon Serca z siedzibą w Legnica pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta na celach sprecyzowanych w statucie Fundacji. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ POMOC  (STATUS PODOPIECZNEGO/PODOPIECZNEJ) FUNDACJI PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE:

  1. Podania o udzielenie pomocy – prośba zawierającej szczegółowy opis problemów wynikających z choroby, sytuacji życiowej związanej z chorobą, okolicznościami istotnymi dla sprawy
  2. Dokumentów medycznych (kserokopii) poświadczających chorobę; w tym opinia lekarza prowadzącego, który określa konieczność i zakres pomocy, zaświadczenie potwierdzające konieczność rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych itp
  3. Dokumentów finansowych: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków
  4. Zestawienia kosztów związanych z leczeniem/rehabilitacją/dojazdami do szpitali
  5. Zaświadczenia z opieki społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną
  6. Pisemnego wyrażenia zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji, oświadczenie o zgodności danych osobowych oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

O tym, czy przesłane dokumenty kwalifikują daną osobę do przyznania pomocy, wsparcia finansowego, ostateczną decyzję o jego udzieleniu podejmuje Zarząd Fundacji w konsultacji z Radą Fundacji.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej..

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij